Värdeår – Vad är det för något?

Värdeår är en värdefaktor som påverkar storleken på ett taxeringsvärde. Värdeåret skall spegla en byggnads sannolika återstående livslängd. Värdeåret kan förändras med hänsyn till större om- och tillbyggnader samt tidpunkten för dessa. Värdeåret är en viktig faktor när fastighetens taxeringsvärde ska fastställas och ju senare värdeår som fastställs för en byggnad, ju högre taxeringsvärde fastställs. … Read more

K10 – Vad är det för blankett?

Ida Gabre Brånby & Ida Westgren - AXI Property Tax

Vanliga fel i K10 Många upplever att regelverket för fåmansbolag är krångligt, vilket det också är. I vissa situationer bör du vara extra uppmärksam när du ska deklarera: ÄgarförändringarSåväl små som stora ägarförändringar kan ha betydelse för beskattningen och hur man fyller i blankett K10. Om du t.ex. äger mindre än 4% aktualiseras den s.k. … Read more

Vad är ett fåmansbolag?

Ida Westgren - AXI Property Tax

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansbolag (även kallade fåmansföretag). Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansbolag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget (huvudregeln) medan den andra är oberoende av antalet delägare (specialregeln). Huvudregeln Enligt huvudregeln är definitionen av ett … Read more

Fastighetstaxering: Allt du behöver veta

Fastighetstaxering sker normalt vart tredje eller sjätte år. Det är Skatteverket som beslutar om fastighetstaxering för alla fastigheter i Sverige. Det värde som fastställs, taxeringsvärdet, utgör bl.a. grunden för fastighetsskatten, alltså den skatt som utgår på innehavet av fastigheten. Fastighetstaxeringen innebär att beslut fattas inte bara om taxeringsvärdet, utan även om en fastighets skatte- och … Read more

Axi Property Tax