Elin Langmann

Elin Langmann

Kontakt
Manager, Magisterexamen Ekonomi
+ 46 73 356 56 80
Elin.langmann@axi.se

Jag började arbeta med revision av fastighetsbolag 2012. Redan då tyckte jag att det var en mycket spännande bransch. Efter ett par år på Skatteverket kände jag att jag ville tillbaka till branschen på nytt och med mina stärkta kunskaper inom skatteområdet blev det naturligt att fortsätta med skattefrågor för fastighetsbolag.

Sedan början av 2021 har jag i stort sett arbetat uteslutande med beskattning av fastigheter på Axi. Det är ett spännande område och det är roligt att se hur stor effekt vårt arbete får för fastighetsägare. Hela förfarandet med fastighetsskatt bygger till stor del på schabloner. Här kan vi med våra kunskaper gällande regler och praxis vara till stor hjälp att sänka felaktigt för högt satta fastighetsskatter.

Mitt främsta kompetensområde är fastighetstaxering för hyreshus. Jag har arbetat med upprättande av fastighetsdeklarationer, begäran om omprövning av fastställda taxeringsvärden.

KOMPETENSOMRÅDEN

  • Fastighetstaxering
  • Fastighetsskatt
  • Inkomstskatt

ERFARENHET

  • AXI, 2021-
  • Skatteverket, 2015-2021
  • PWC 2012-2015

UTBILDNING

  • Magisterexamen i ekonomi, Stockholms universitet, 2012
Axi Property Tax