Fastighetstaxering - Vi hjälper dig att deklarera din fastighet

Det är viktigt att fastighetstaxeringen blir rätt så att du inte betalar mer i skatt än vad du behöver eller borde. Vi på AXI Property Tax är experter inom fastighetsrelaterade skattefrågor och har lång erfarenhet med fastighetstaxeringar. Vi täcker allt från småhus, hyreshus, industrifastigheter till elproduktionsenheter, specialenheter, med flera. Behöver du hjälp med din fastighetstaxering? Ring oss på 0705-740 750 eller fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt!

På följande sätt kan vi hjälpa dig med din fastighetstaxering:

 • Beräkna taxeringsvärden
 • Överklaga taxeringsvärden
 • Rådgivning och upprättande av fastighetsdeklarationer
 • Förberedelsearbete inför kommande fastighetstaxeringar
 • Ombud i kommunikation med Skatteverket

Normalt gäller taxeringen för hyreshus i tre år och taxeringen för industrier i sex år. De värden som deklareras kommer att påverka fastighetsskattens storlek under flera år framöver. De senaste årens ökningar av marknadsvärden indikerar att taxeringsvärdena, och därmed även fastighetsskatten, kommer att öka framöver. Var noggrann i deklarationsarbetet så att inte fastigheten belastas med en för hög skatt de kommande åren!

Regelbunden uppföljning av fastighetstaxering

Att inte arbeta aktivt med fastighetstaxering innebär att ni riskerar att få för höga taxeringsvärden. Detta innebär även att fastighetsskatten kommer att vara för hög. Bästa resultat nås genom att även beakta justeringsmöjligheterna vid varje enskild taxering.

Följande fastighetstyper kan vi hjälpa dig med:

 • Elproduktionsenheter
 • Småhus
 • Hyreshus
 • Lantbruk
 • Industrienheter
 • Specialenheter

Vi har goda erfarenheter av att sänka taxeringsvärden på kommersiella fastigheter och industrier. Även indelning i byggnadstyp kan få avgörande konsekvenser, eftersom vissa hyresgästers verksamhet kan innebära att en byggnad bli skattefri.

Fastighetstaxeringen kan omprövas/överklagas

Om fastigheter åsatts felaktiga värden vid tidigare fastighetstaxeringar finns dock möjligheter att överklaga taxeringsvärdet. En omprövning innebär att besluten stannar på skatteverksnivå. Det går även att överklaga fastighetstaxeringsbeslut. Detta innebär att ärendet skickas vidare till domstol. I samband med allmänna och förenklade fastighetstaxeringar brukar vi därför även granska historiska beslut.

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare med fastighetstaxering, analys av Skatteverkets taxeringsbeslut, kommunikation med Skatteverket, omprövnings- och överklagandeprocesser med mera.

Fyll i kontaktformuläret om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig!

FASTIGHETER ATT GRANSKA EXTRA

 • Centrumfastigheter
 • Projektfastigheter
 • Byggnader under uppförande
 • Bostäder med omfattade renoveringar
 • Fastigheter med ändrade detaljplaner
 • Byggnader med omfattade ombyggnationer
 • Fastigheter med vakanser eller icke uthyrningsbara ytor
 • Fastigheter med endast en hyresgäst
 • Industrier med stor markareal
 • Fastigheter med lokaler för eget bruk
 • Fastigheter med samhällsnyttig verksamhet
 • Med anledning av GDPR, tänk på att inte lämna känsliga uppgifter i detta fält
Axi Property Tax