Ida Gabre Brånby

Ida Gabre Brånby

Jag har arbetat med skatterätt sedan 2008. Innan jag specialiserade mig inom beskattning av fastigheter och fastighetsbolag arbetade jag med skatt för fysiska personer och fåmansbolag. Vid den allmänna fastighetstaxeringen 2013 fick jag erbjudandet att arbeta i fastighetsgruppen hos en tidigare arbetsgivare. Eftersom jag alltid varit intresserad av fastigheter tackade jag självklart ja. Ett av de bästa karriärsval jag har gjort, sedan dess arbetar jag i stort sett uteslutande med beskattning av fastigheter.

Det är kul med detaljerna i fastighetsområdet, som möjlig potential i nedgångna byggnader eller hur nya stadsdelar växer från vision till verklighet. Men det är också fascinerande hur fastighetsbranschen påverkas av samhällsekonomin i stort. Som skattejurist är det ofta tydligt hur nya lagförslag och politiska utspel påverkar tron på värdenas uppgång eller nedgång och i slutändan också de faktiska marknadsvärdena.

Mitt främsta kompetensområde är fastighetstaxering för hyreshus och industrier. Jag har också stor erfarenhet av att driva dessa frågor i domstol och har företrätt bolag i muntliga förhandlingar i hela Sverige. Jag har också biträtt bolag i statsstödsfrågor och i inkomstskattefrågor.

Med den kompetens jag besitter kan jag göra en insats för branschen. Eftersom jag arbetar fokuserat inom ett litet rättsområde har jag möjlighet att se frågorna i en större kontext. Detta ger mig också möjlighet att få en överblick över de frågor som är relevanta för branschen och att driva dessa på ett effektivt sätt. Det är en styrka i förhållande till våra konkurrenter.

KOMPETENSOMRÅDEN

 • Fastighetstaxering
 • Fastighetsskatt
 • Process
 • Inkomstskatt
 • Statsstöd

ERFARENHET

 • AXI, 2018 –
 • EY, 2013-2018
 • Grant Thornton, 2010-2013
 • Skatteverket, 2008-2010

UTBILDNING

 • Jur kand Uppsala Universitet, 2009
 • Auktoriserad skatterådgivare sedan 2014
Axi Property Tax