Ida Westgren

Ida Westgren

Kontakt
Partner, Jur. kand.
+ 46 73 540 92 45
ida.westgren@axi.se
Besök mig på linkedin!

Jag har sedan 2014 arbetat uteslutande med fastighetsskattefrågor med särskilt fokus på fastighetstaxering. Fastigheter och fastighetsbranschen har alltid intresserat mig. Fastigheter har en stor betydelse för vårt samhälle, både rent praktiskt men även samhällsekonomiskt. De förutsättningar fastighetsbranschen ges för att förvalta och utveckla sina fastigheter är avgörande för samhällsutvecklingen.

Beskattningen av fastigheter är ofta föremål för förändring och förutsättningarna för branschen är ständigt skiftande. Det gör arbetet som rådgivare för fastighetsbranschen väldigt roligt och samtidigt utmanande. Fastighetsskatten är en schabloniserad objektskatt. Regelverket är förhållandevis kortfattat och många justeringsanledningar avseende taxeringsvärden har utarbetats genom praxis.

Min erfarenhet som rådgivare till fastighetsbolag i samband med upprättandet av fastighetsdeklarationer, begäran om omprövning av fastställda taxeringsvärden och som ombud i domstolsprocesser inom alla instanser gör att jag är väl insatt i gällande regler och praxis. Detta gör att jag kan vara med och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för branschen genom att tillse att våra kunder inte belastats med felaktigt för höga taxeringsvärden.

Tack vare att vi på AXI arbetar fokuserat med fastighetsskattefrågor är vi väl insatta i alla de specialregler som utformats genom praxis. Det gör att vi alltid kan erbjuda marknadsledande rådgivning med stor kundnytta.

KOMPETENSOMRÅDEN

  • Fastighetstaxering
  • Fastighetsskatt
  • Process
  • Inkomstskatt
  • Statsstöd

ERFARENHET

  • AXI Property Tax 2018 –
  • EY, 2014–2018
  • Grant Thornton, 2013

UTBILDNING

  • Jur kand Uppsala Universitet, 2014
  • Auktoriserad Skatterådgivare FAR, 2021
Axi Property Tax