Vad är lagfart?

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Varje gång en fastighet byter ägare ska det registreras i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om förvärvet skett genom köp, gåva eller arv. I en lagfart lagras alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden, såsom vem ägaren till fastigheten är, köpeskilling och hur förvärvet gått till. Samma sak gäller vid överlåtelse av tomträtter då du behöver göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav. För bostadsrätter krävs ingen lagfart.

När betalas lagfart?

Har du förvärvat en fastighet behöver du ansöka om lagfart. Du har tre månader på dig att ansöka om lagfart efter det att kontraktet skrivits under och lagfarten lagras därefter digitalt i Lantmäteriets fastighetsregister.

Vad kostar lagfart?

Kostnaden för lagfart består av två delar. Den ena delen är en fast expeditionsavgift och den andra består av stämpelskatt. Expeditionsavgiften är 850 kronor, medan stämpelskatten är 1,5 procent av köpeskillingen för fysiska personer (privatpersoner) och 4,25 procent för juridiska personer (t.ex. företag). Om taxeringsvärdet för samma år är högre än köpeskillingen ska dock taxeringsvärdet användas istället. Stämpelskattens storlek beror alltså på hur dyr fastigheten är.

Pantbrev på fastighet

Om en långivare, t.ex. en bank, vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer stämpelskatt för pantbrev. Pantbrev är det digitala dokument som banken använder som säkerhet för det lånebelopp du vill låna. Att ta ut nya pantbrev kostar 2 procent av pantbrevets belopp plus en fast avgift på 375 kr. Avgiften för pantbrev betalas, precis som lagfarten, till Lantmäteriet. Om säljaren som du förvärvat fastigheten av redan har lån på fastigheten finns det befintliga pantbrev som du tar över vid förvärvet. Det är alltså en bra idé att undersöka om det finns pantbrev på den fastighet du köper eftersom det annars kostar att ta ut nya pantbrev.

Avdragsgillt i deklarationen

Kostnader för lagfart och pantbrev är avdragsgilla i din deklaration när du säljer fastigheten. Fördelen med att dra av kostnaderna i deklarationen är att du minskar den eventuella vinstskatt som du är skyldig att betala vid en försäljning.

Axi Property Tax