Niclas Pålsson

Niclas Pålsson

Jag tog examen från juristprogrammet 2018 och har sedan dess arbetat med skatterätt. Innan jag började hos AXI arbetade jag som utredare av oredovisade utländska inkomster. Fastighetsbranschen har dock alltid lockat mig och när möjligheten dök upp att börja hos AXI tackade jag såklart ja.

Sedan början av 2021 har jag uteslutande arbetat med fastighetsskattefrågor hos AXI med fokus på fastighetstaxering. Skatt och fastighetsskatt i synnerhet har ett nära samband med politik och samhällsekonomi vilket gör det till ett intressant och levande rättsområde där spelplanen konstant kan förändras. Regelverket för fastighetstaxering är kortfattat och en stor del av rättsområdet har utarbetats genom praxis. Genom god kunskap om aktuella regler och praxis kan vi justera felaktigt för höga taxeringsvärden.

Hos AXI tror vi på kvalitet genom specialisering och vår nisch är fastighetsskattefrågor med särskilt fokus på fastighetstaxering. Mitt huvudsakliga kompetensområde är fastighetstaxering av hyreshus och jag har erfarenhet av omprövningsskrivelser samt upprättande av fastighetsdeklarationer.

KOMPETENSOMRÅDEN

  • Fastighetstaxering
  • Fastighetsskatt
  • Inkomstskatt

ERFARENHET

  • AXI, 2021-
  • Skatteverket, 2018-2021

UTBILDNING

  • Juristexamen, Umeå Universitet, 2018
Axi Property Tax