Om Axi Property Tax

Vi är jurister med ett brinnande intresse för fastighetsbranschen. Vi är marknadsledande inom fastighetstaxeringsområdet och tar tillvara fastighetsbranschens intressen genom att vara aktiva i debatten om beskattningen av branschen. Detta sker bl.a. genom opinionsbildande artiklar, talaruppdrag, löpande möten med Skatteverket och genom att driva praxis.

Vi arbetar efter olika arvoderingsmodeller utifrån klienternas önskemål. Våra avtal följer den allmänna branschpraxis som finns att tillgå.
Fastighetsrelaterade skattefrågor är alltid hett och vi drivs av föränderligheten och det nära samarbetet med våra klienter. Vi anpassar våra team efter klientens behov. Vi är lösningsorienterade och har ett stort engagemang i våra uppdrag!

MEDARBETARE

Ida Gabre Brånby - AXI Property Tax

IDA GABRE BRÅNBY
Partner, Jur. kand.

KOMPETENSOMRÅDEN
– Fastighetstaxering
– Fastighetsskatt
– Process
– Inkomstskatt
– Statsstöd

ERFARENHET
– EY, 2013-2018
– Grant Thornton, 2010-2013
– Skatteverket, 2008-2010

UTBILDNING
– Jur kand Uppsala Universitet, 2009
– Auktoriserad skatterådgivare FAR, 2014

+46 70 574 07 50
ida.gabrebranby@axi.se

Ida Westgren - AXI Property Tax

IDA WESTGREN
Partner, Jur. kand.

KOMPETENSOMRÅDEN
– Fastighetstaxering
– Fastighetsskatt
– Process
– Inkomstskatt
– Statsstöd

ERFARENHET
– EY, 2014-2018
– Grant Thornton, 2013

UTBILDNING
– Jur kand Uppsala Universitet, 2014
– Auktoriserad skatterådgivare FAR, 2021

 

+46 73 540 92 45
ida.westgren@axi.se

Elin Langmann

Manager
+ 46 73 356 56 80
elin.langmann@axi.se

Niclas Pålsson

Senior
+ 46 73 029 27 19
niclas.palsson@axi.se

 

 

Felix Törnblom

Junior associate
felix.tornblom@axi.se

Axi Property Tax